Cocomarie Bistro & Cafe persondatapolitik overfor vores kunder og samarbejdspartnere

Cocomarie Bistro & Cafe opbevarer personoplysninger for at kunne opfylde kontraktlige forpligtelser og udøve den service, som forventes i forbindelse med handel med os. Eksempler på personoplysninger, som opbevares og behandles er navn, adresse, telefonnummer, e-mail, oplysninger om kontaktpersoner mv.
 
Generelt
Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik.
En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på Cocomarie Bistro & Cafes hjemmeside. En cookie bruges til at registrere, hvilke af vores sider du er på, og hvor længe, men giver os ikke information om, hvem du er.
 
Hvilke persondata modtager Cocomarie Bistro & Cafe?
Cocomarie Bistro & Cafe registrerer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os.
Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt. betalings-oplysninger og får ved køb og salg oplysning om købs/salgshistorik.
Når du færdes på Cocomarie Bistro & Cafe hjemmeside, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår. Ønsker du ikke at Cocomarie Bistro & Cafe behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer eller ydelser hos os.
 
Hvad bruges personoplysningerne til?
Cocomarie Bistro & Cafe behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vore forpligtelser overfor dig som kontraktpart. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vi på e-mail sende dig nyhedsbreve. Oplysninger om din færden på vores hjemmeside anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside.
 
Hvem videregiverCocomarie Bistro & Cafe personoplysninger til?
De personoplysninger, du afgiver til Cocomarie Bistro & Cafe som led i en kontrakt, bruger vi til at gennemføre aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af aftalen med dig. Eksempelvis, hvis du igenem os køber ydelse fra tredjepart (ex. musik til en privatfest, blomsterudsmykning e.l.) Vi vil så oplyse om dit navn, adresse, telefon og email til tredjepartsfirmaet der anvender oplysningerne til at gennemføre aftalen med dig. Hvis du senere ønsker at gøre brug af garantie e.l. vil det typisk medføre at relevante dele af dine kontaktdetaljer, købshistorik samt årsagen til anvendelse af garantibestemmelsen bliver overført til producenten af den vare, garantien angår. En del, men ikke alle, importører og producenter af vores ydelser og varer er baseret i EU.
 
Hvordan beskyttes dine data?
Vores data opbevares og beskyttes i en cloudløsning, der er baseret i EU. Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.
Cocomarie Bistro & Cafe er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Cocomarie Bistro & Cafe træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.
Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år efter ophørt medlemskab eller efter sidste kontakt ved køb af varer eller services.
 
Særligt om cookies
Cookies anvendes med det formål at forbedre vores hjemmeside. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du Cocomarie Bistro & Cafe brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder efter dit sidste besøg. Hvis du ønsker at slette eller blokere cookies, kan du anvende nedenstående vejledning:
 
Dine rettigheder
Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset - eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem.
 
Hvis du har spørgsmål til Cocomarie Bistro & Cafe behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til Cocomarie Bistro & Cafe per telefon, e-mail eller post. Kontaktoplysningerne fremgår på vores hjemmeside.
 
Ønsker du efter henvendelse Cocomarie Bistro & Cafe at klage over virksomhedens behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.